De NVLB is een vereniging van leveranciers van bouwgrondstoffen voor de Nederlandse bouwnijverheid. Momenteel zijn 68 bedrijven lid van de NVLB). De leden van de NVLB leveren zowel primaire- als secundaire bouwgrondstoffen. De bouwgrondstoffen variëren van breuksteen tot ophoogzand, grind, gebroken natuursteen, lava en staalslakken. De belangrijkste afnemers zijn werkzaam in de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen e.d.) en de Grond-, Weg- en Waterbouw (dijken, industrieterreinen, stadsuitbreidingen, wegen en spoorwegen).

De groothandelsfunctie vormt de tussenschakel tussen de producent en de afnemer van bouwgrondstoffen en zorgt ervoor dat grondstoffen van de producent bij de afnemers terecht komen. Het transport van grondstoffen is daarom een belangrijke taak van de groothandel. Door de verregaande integratie van de groothandelsfunctie in de bedrijfskolom is de groothandel feitelijk een verlengstuk van de productie. Veel bedrijven binnen de NVLB houden zich naast de groothandel ook bezig met de winning en import van bouwgrondstoffen. Bouwgrondstoffen worden geïmporteerd uit België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Schotland.

KENNISCENTRUM

In 2014 is de NVLB gefuseerd met de Nederlandse Vereniging Zandwinners NVZ, een belangenorganisatie van bedrijven die actief zijn bij de winning en levering van ophoogzand. Met de fusie zijn de werkzaamheden van de koepelorganisatie Stichting BouwGrondstoffenBranche overgedragen aan de NVLB. Belangrijkste doel van de fusie was een doelmatigere aansturing van de organisatie en vermindering van de werkbelasting van de bestuurders. Ook was er sprake van een grote overlap in het ledenbestand en hun assortiment bouwgrondstoffen. Door de krachtenbundeling is er meer ruimte voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling tussen bedrijven en belangenbehartiging richting overheden. De NVLB fungeert als kenniscentrum voor een duurzame ontwikkeling en levering van bouwgrondstoffen aan de beton- en asfaltindustrie en de GWW-sector.

BESTUUR

Het bestuur van de NVLB bestaat uit de volgende leden:
B. Groeneweg, De Hoop Bouwgrondstoffen B.V., voorzitter
R. van Kessel, H&B Grondstoffen C.V., secretaris
J.G.H. Spaansen, Spaansen Grondstoffen & Logistiek B.V., penningmeester
W. Teunesen, Teunesen Zand en Grint B.V., lid
W.J. Barendrecht, Groep Dekker, lid.

SECRETARIAAT

De NVLB heeft voor de uitvoering van haar activiteiten een klein, professioneel team vaste medewerkers die hun expertise op peil houden en aanvullen door intensieve contacten met de leden en door opleidingen. Waar nodig, wordt het team vaste medewerkers aangevuld met tijdelijke krachten.

Vaste medewerkers zijn:
A. Cherribi, directeur.
J. Harder, administrateur en communicatiemedewerker.

ORGANISATIE

Volgens de statuten van de NVLB (16 juli 2014) bestaat de structuur van de NVLB uit een algemene basisvereniging en vier specifieke marktgerichte werkgroepen. Dit zijn de werkgroep ‘Betonbouw’, de werkgroep ‘Zandwinning’, de werkgroep ‘Spoor -en Wegenbouw’ en de werkgroep ‘Waterbouw’. De reden van de opsplitsing in vier werkgroepen heeft te maken met de uiteenlopende activiteiten binnen de verschillende marktsegmenten. Zo kunnen de deelnemers van een werkgroep zich vooral richten op de interesses en belangen van de groep ondernemers in hetzelfde marktsegment. Algemene belangenbehartiging is de taak van het bestuur van de NVLB, ondersteund door het secretariaat.