Verbruik bouwgrondstoffen 9% gestegen

Jaarlijks brengt de NVLB een Structuuronderzoek uit over het voorafgaande jaar. In 2022 was een aantal factoren van belang voor het ondernemingsklimaat. Opvallend was het economisch herstel en een economische groei van 4,6% na de Corona-periode en daarmee gepaard gaande lockdowns. Tegelijkertijd was er over 2022 sprake van een hoge inflatie (9,0% volgens het CBS).

Dat was onder meer te wijten aan de gestegen brandstofprijzen en transportkosten van bouwgrondstoffen. Voor de branche speelden verder problemen met laag water op de grote rivieren ten gevolge van de droogte. Dit leidde ondermeer tot langere wachttijden bij de sluizen. Daarnaast was er sprake van tijdelijk wegvallen van essentiële infrastructuur door achterstallig onderhoud, zoals bij de sluis bij Weurt.

Het verbruik van bouwgrondstoffen in 2022 is geschat op basis van het verbruik van Cement & Asfalt in dat jaar. Een gedetailleerde inschatting van het verbruik van specifieke granulaten zoals gebroken natuursteen, ronde grind en overige materialen is niet mogelijk vanwege vervangingen in de verschillende toepassingen van deze bouwgrondstoffen door gebroken natuursteen. Daarom wordt het verbruik geschat op basis van granulaten en industriezand, zonder specifieke specificatie naar de verschillende componenten. In het Structuuronderzoek wordt onder het begrip “granulaat” verstaan: ronde grind, gebroken grind, gebroken natuursteen en overige materialen. Het totale verbruik steeg met 9% tot 39,1 miljoen ton. Het verbruik van granulaten steeg daarbij met 12% naar 21 miljoen ton en het verbruik van industriezand met 6% tot 18,17 miljoen ton. Het complete Structuuronderzoek 2022 is alleen van NVLB-leden beschikbaar.