De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) vertegenwoordigt de belangen van het overgrote deel van bouwgrondstoffen leveranciers in Nederland. De NVLB zet zich in voor een duurzaam gebruik van primaire en secundaire grondstoffen en tegengaan van verspilling.

Nieuws

Bijeenkomst Regeling Bodemkwaliteit

Op 26 juni heeft de NVLB een zeer geslaagde bijeenkomst georganiseerd over de nieuwe Omgevingswet en de Regeling bodemkwaliteit. De NVLB heeft voor haar leden een modelverklaring opgesteld om aan deze regeling te voldoen, klik op de link voor meer informatie. 

Scenariostudie Grondstofwinning

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de ‘Scenariostudie grondstofwinning’ uitgevoerd, een prognose voor de vraag naar oppervlaktedelfstoffen in Nederland van 2030 tot 2050 waar de NVLB aan mee heeft gewerkt. De prognose houdt rekening met verschillende factoren zoals demografische en economische groei, maar ook met klimaatadaptatie. Conclusie: ook in de toekomst blijft er in Nederland een toenemende vraag naar grondbouwstoffen.

Binnenvaart

De binnenvaart is in Nederland goed voor het transport van ruim driekwart van de bouwgrondstoffen. De binnenvaart heeft tijdens droge periodes, zoals in 2022, last van lage waterstanden in het stroomgebied van de rivieren. Gevolg: langere wachttijden bij sluizen en minder vracht laden.

Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Een belangrijke wijzigingen zit in de Milieuverklaring Bodemkwaliteit. Voor het toepassen van grond of baggerspecie volgens het Bal is het noodzakelijk om te beschikken over een milieuverklaring bodemkwaliteit. Vaak is ook een milieuverklaring bodemkwaliteit vereist voor de ontvangende bodem, met uitzondering van situaties waarin kwaliteitsklassen zoals landbouw/natuur, toepassing in een Gebiedsgericht Beheerst Toepassen (GBT) en het verspreiden van baggerspecie van toepassing zijn (klik hieronder voor de presentatie van het Ministerie).

NVLB- Structuuronderzoek

Feiten en cijfers

De NVLB publiceert jaarlijks een Structuuronderzoek op basis van een enquête onder de leden. Het Structuuronderzoek kijkt altijd een jaar terug. In het Structuuronderzoek staan cijfers over de omvang van het verbruik, de handel, de herkomst, de toepassing en het transport van bouwgrondstoffen in Nederland. Volgens het rapport over 2022 is het totale verbruik gestegen met 9% tot 39,1 miljoen ton. Het verbruik van granulaten is met 12% gestegen naar 21 miljoen ton en van industriezand met 6% tot 18,17 miljoen ton

Young NVLB bezoekt productie zeezand en grind

Een groep van zo'n 20 enthousiaste leden van Young NVLB is in de laatste week van mei met interesse afgereisd naar Vlissingen voor een bezoek aan De Hoop Bouwgrondstoffen. De Hoop, bekend om zijn sleephopperzuigers, haalt grondstoffen uit de Noordzee en laadt ze over in beunschepen op de Westerschelde. Young NVLB is een groep jonge medewerkers van verschillende leveranciers van bouwgrondstoffen die aangesloten zin bij de NVLB in Nederland. Activiteiten, zoals die van vorige week, zijn bedoeld om kennis te vergroten over verschillende onderwerpen zoals de beschikbaarheid, van bouwgrondstoffen, hoe kunnen we bijdragen en circulaire bouw  en duurzamer maken van de binnenvaart. Daarnaast is het een gezellig samenzijn van deze medewerkers.

Grondstoffenbank

NVLB heeft een grondstoffenbank waarin een uitgebreide beschrijving staat van alle gangbare bouwgrondstoffen. De kennis in deze grondstoffenbank is zowel voor bedrijven, overheden als voor het algemene publiek bedoeld. Veel leden van de NVLB leveren deze bouwgrondstoffen.

Leveringsvoorwaarden

De leden van de NVLB  hanteren de NVLB-leveringsvoorwaarden bij het leveren van bouwgrondstoffen.

Zandwinning IJsselmeer

Het IJsselmeer en de randmeren zijn belangrijke bronnen voor ophoogzand voor de grond-, weg- en waterbouw. Voor de periode 2025-2050 is er, naar verwachting, voldoende ophoogzand uit het gebied. Door het wegvallen van andere zandwinningsgebieden in Nederland wordt het IJsselmeer de komende jaren steeds belangrijker. NVLB overlegt momenteel met de Rijksoverheid over de zandwinstrategie IJsselmeer 2025-2050. Daarin bepaalt het Rijk hoeveel zand er uit het gebied in deze periode kan komen. In het IJsselmeer spelen verschillende economische belangen, zoals de zandwinning, visserij en scheepvaart. Ook ruimte en klimaat zijn belangrijke onderwerpen.

Onze leden

Bij de NVLB zijn medio 2024 67 bedrijven als leden aangesloten. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van het overgrote deel van de bouwgrondstoffen die in Nederland worden gebruikt voor de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw. De NVLB zet zich in voor de belangenbehartiging van de leden. Verder zijn er NVLB-donateurs die ons werk financieel ondersteunen. Zij kunnen deelnemen aan een aantal activiteiten van de vereniging. Klik hier als u lid of donateurs wilt worden.

Gasolie 100,30
Diesel 160,01

KBN Gasolieprijs - evofenedex Dieselprijs

Links